Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

nguyệt quế


       nguyệt quế ơi
       ta chờ em 
       tỏa hương...

    

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

hồng Sứ Quân Tử...

giao thừa...đất có dao động, trời có chuyển mình
hay lặng yên vĩnh hằng muôn thuở
không gian, thời gian, khoảnh khắc
hay vô nghĩa đến chân không bất tận
...
 
Nhật Trang - đêm Giao thừa Quý Tỵ - 10.02.2013

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

tháng giêng...

thượng huyền, một vầng trăng,
ẩn mình, một nguyệt quế,
chợt ta..., đêm tháng giêng...Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Mai vàng năm cánh nở...

Mai vàng năm cánh nở
Xuân đang ở trong ta
Nghiêng mình chào nắng mới
Cất bước đường nở hoa...