Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

gọi Bạn...


chim về giũ cánh nghỉ ngơi
đậu cành cây nhỏ khuất đời bôn ba
gọi đàn tiếng hót vang xa
ai người tri kỷ cùng ta về nguồn...

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Một ngày rong ruổi....Cánh cò và chim trời Bắc Ruộng...


Cây rừng Tánh Linh...

Đầu nguồn Hồ Hàm Thuận

Hoa trắng giữa trời sớm mai - ngã ba Lộc Sơn, Bảo Lộc

Dọc dài đường đồi núi hoa Mua tím cả rừng Tánh Linh

Chim rừng líu lo quanh mình - Rừng Tánh Linh - Quốc lộ 55


Đồng lúa Võ Xu, Đức LinhVạt nắng chiều giữa đèo Bảo Lộc

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Phẳng lặng hồ Thượng nguồn Hàm Thuận

Hồ Hàm Thuận - Thượng nguồn Thủy điện Hàm Thuận Đa Mi - 
Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.Photo: Nhật Trang