Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Hồi sinh

Nhật Trang
tháng 5.2015


tưởng đã khô héo chết lặng rồi
cố gắng tưới đẫm ... hai ngày sau hồi sinh

Tồn tại trong cạn kiệt khô hạn...


Nhật Trang

tháng 5.2015


THÁNG 5.2015 TRANG TRẠI NHẬT TRANG - HÀM TÂN BÌNH THUẬN - THU HOẠCH ĐỰỢC 5 HẠT GIỐNG DIỆP LONG - PERESKIA SAECNAROSA 
KÍCH THƯỚC HẠT: 5mm


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015