Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Tím Bằng Lăng

Nhật Trang
tháng 6.2015

nắng tím nên bằng lăng cũng tím
nhuộm màu trời tím ngát hoàng hôn
ai cũng bảo đẹp nhất hoa màu tím
để ngày về rừng ngát tím bằng lăng....
Tham khảo:

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY BẰNG LĂNG NƯỚC (LAGERSTROEMIA SPECIOSA) Ở VIỆT NAM

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Bầu trời chiều nay 01.7.2015


17:25 - 17:42  ngày 01.7.2015
Bầu trời mang hình những khuôn mặt...

Nhattrang
Tháng 7.2015