Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

giữa bầu trời...


có điều gì đó thu hút tôi dù rất nhỏ và âm thầm....


Nhật Trang 

tháng 8.2015