Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

TÔI ỦNG HỘ

Chắc chắn Bạn đã từng biết BIỂN VIỆT NAM RẤT ĐẸP

Cái đẹp nuôi sống dân tộc con người Việt Nam vật chất lẫn tinh thần ngàn năm qua.

TÔI ỦNG HỘ TIẾNG NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH

TRONG ĐÓ CÓ MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM.