Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

TÔI ỦNG HỘ

Chắc chắn Bạn đã từng biết BIỂN VIỆT NAM RẤT ĐẸP

Cái đẹp nuôi sống dân tộc con người Việt Nam vật chất lẫn tinh thần ngàn năm qua.

TÔI ỦNG HỘ TIẾNG NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH

TRONG ĐÓ CÓ MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM.


Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

về rừng

về rừng thôi anh
nhanh nhanh về nhé
giữ lại cội rễ rừng xưa sót lại
về rừng thôi anh
nhanh lên anh nhé
ươm hạt còn vương trên đất khô cằn
đồng bằng ngập mặn
biển chỉ còn xương khô
ta còn chút chắt chiu cánh rừng nho nhỏ
cho chim muông về trú ngụ...
về nhanh anh nhé
ta cùng về giữ chút xót thương nhau...

nhattrang - tháng 4.2016